2015-05-27

Ważne adresy

Urząd Gminy Żórawina

ul. Kolejowa 6

55 – 020 Żórawina

Województwo Dolnośląskie

Powiat wrocławski

Telefon 0713165302

e–mail: urzad@zorawina.pl

www.zorawina.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131

50 - 440 Wrocław

tel.: (71) 72-21-860, faks (71) 72-210869

www.pcpr.wroclaw.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22

50 -525 Wrocław

tel. (71) 7701- 600

wrwr@pup-wroclaw.pl

 

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50 - 440 Wrocław

tel.  (71) 722 17 00, faks (71) 722 17 06

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

www.powiatwroclawski.pl

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1

50 - 153 Wrocław

tel. (71) 340 60 00

e-mail: umwd@dolnyslask.pl

www.umwd.pl

 

PFRON Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7

50 -053 Wrocław

tel. (71) 34 67 440, faks (71) 342 12 60

e-mail: wroclaw@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl