2015-05-27

Ważne adresy

Urząd Gminy Żórawina

ul. Kolejowa 6

55 – 020 Żórawina

Województwo Dolnośląskie

Powiat wrocławski

Telefon 0713165302

e–mail: urzad@zorawina.pl

www.zorawina.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131

50 - 440 Wrocław

tel.: (71) 72-21-860, faks (71) 72-210869

www.pcpr.wroclaw.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22

50 -525 Wrocław

tel. (71) 7701- 600

wrwr@pup-wroclaw.pl

 

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50 - 440 Wrocław

tel.  (71) 722 17 00, faks (71) 722 17 06

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

www.powiatwroclawski.pl

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1

50 - 153 Wrocław

tel. (71) 340 60 00

e-mail: umwd@dolnyslask.pl

www.umwd.pl

 

PFRON Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7

50 -053 Wrocław

tel. (71) 34 67 440, faks (71) 342 12 60

e-mail: wroclaw@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się