2015-05-27

Struktura organizacyjna

Dla  zapewnienia  właściwej  realizacji  zadań  w  Ośrodku  tworzy  się  działy    oraz
samodzielne stanowiska pracy.

W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące samodzielne
stanowiska pracy oraz działy:

  1. Kierownik,
  2. Główny Księgowy,
  3. Dział Pomocy Społecznej  
  4. Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
  5. Asystent rodziny
  6. Opiekunki świadczące usługi opiekuńcze
  7. Inne stanowiska w zależności od potrzeb