2015-05-25

Rejony

Rejon I - pracownik socjalny Karolina Tyrakowska

 1. Bogunów  - 279 osób
 2. Żerniki Wielkie (wieś)  - 175 osób
 3. Węgry (wieś)  - 638 osób
 4. Marcinkowice (przysiółek) - 38 osób
 5. Nowy Śleszów (wieś) - 63 osób
 6. Stary Śleszów - 363 osób
 7. Racławice Małe - 47 osób
 8. Polakowice - 211 osób
 9. Nowojowice (wieś) - 162 osób
 10. Zagródki (wieś) - 55 osób
 11. Bratowice (wieś) - 76 osób
 12. Jarosławice (wieś) - 96 osób
 13. Okrzeszyce (wieś) - 58 osób
 14. Milejowice (wieś) - 78 osób
 15. Rynakowice - 41 osób
 16. Mnichowice (wieś) - 305 osób
 17. Wilkowice - 63 osób
 18. Wojkowice - 213 osób

Razem 2961 osób

 

Rejon II - starszy pracownik socjalny Katarzyna Kojka

 1. Galowice - 279 osób
 2. Wilczków - 384 osób
 3. Pasterzyce - 58 osób
 4. Jaksonów - 499 osób
 5. Przecławice - 299 osób
 6. Brzeście - 85 osób
 7. Karwiany - 564 osób
 8. Komorowice - 282 osób
 9. Mędłów - 245 osób
 10. Rzeplin - 404 osób
 11. Suchy Dwór - 220 osób
 12. Szukalice - 122 osób
 13. Turów - 206 osób

Razem: 3647 osób

 

Rejon III - pracownik socjalny Elżbieta Cieślik

 1. Krajków - 266 osób
 2. Żórawina - 2365 osób

Razem 2631 osób

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się