2016-01-20

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Żórawina na lata 2012 - 2017.

Zawiera on: podstawy prawne działania, zasady działania, cel główny i cele szczegółowe, wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje i organizacje współpracujące. Program przedstawia też charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, dostępne dane na temat przemocy w rodzinie. Istotną częścią Programu jest szczegółowy harmonogram działań.

Cele, działania i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców Gminy Żórawina, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Adresaci Programu

 1. Ofiary przemocy i ich otoczenie (osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
 2. Sprawcy przemocy, w tym także z problemami uzależnienia.
 3. Świadkowie przemocy.
 4. Środowisko lokalne.
 5. Dzieci i młodzież.
 6. Przedstawiciele instytucji, służb i organizacji pracujących z osobami i rodzinami uwikłanymi w problemy przemocy.

Realizatorzy Programu

 1. Urząd Gminy w Żórawinie
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie
 3. Komenda Policji w Żórawinie,
 4. Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu,
 5. Sąd Rejonowy we Wrocławiu
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żórawinie,
 7. Placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Żórawina,
 8. Zakłady Opieki Zdrowotnej w Gminie Żórawina

 

Pełna treść Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Żórawina na lata 2012 - 2017 znajduję się w załączniku.

 

Załączniki

  Gminny Program Prze...a 2012 - 2017 490,6 KB (pdf) szczegóły pobierz