2018-03-09

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny: aplikacja, zniżki, wniosek, ważne informacje


Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Dzięki niej można korzystać z wielu przywilejów i specjalnych ofert, które obowiązują tylko dla posiadaczy karty.
Dodatkowo od 1 stycznia 2018 roku karta dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej i elektronicznej.
Od stycznia 2018 r system ulg oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny będzie przysługiwał dożywotnio rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci . Zmiana przepisów ma być formą rekompensaty za trud jaki rodzice włożyli w wychowanie dzieci.
Jak wypełnić wniosek o wydanie karty, jak zainstalować nową aplikację i gdzie obowiązują zniżki.


Karta Dużej Rodziny - WNIOSEK: jak wypełnić?
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Przykładowy wzór wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wzór wniosku zawiera dwie strony do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej (nr 3 i 4) - strony te należy powielić w zależności od liczby członków rodziny, których dotyczy dany wniosek. Szczegółową instrukcję i wskazówki, jak wypełnić wniosek o Kartę Dużej Rodziny można znaleźć do pobrania po kliknięciu na ten link. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.


Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
    • w wieku do ukończenia 18 roku życia
    • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
    • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała powyższe warunki. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku.


Karta Dużej Rodziny - ZNIŻKI: gdzie obowiązują?

Miejsca, w których przysługują zniżki na Kartę Dużej Rodziny oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki należy w kasie okazać kartę lub na stronie internetowej partnera Karty Dużej Rodziny (np. sklepu internetowego) podać wymagane dane z Karty Dużej Rodziny. Każdy posiadacz karty może korzystać z niej w dowolnym czasie - nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.


Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe - rodzice lub małżonkowie rodziców 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych - 75% w przypadku dzieci i 50% w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.


Gdzie można korzystać z Karty Dużej Rodziny? Na oficjalnej stronie internetowej znajduje się mapka, dzięki której możemy wyszukać miejsca w interesującej nas okolicy.

 

APLIKACJA - Karta Dużej Rodziny: jak zainstalować i korzystać ?

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych).Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu na nasz adres e-mail zostanie przesłany numer naszej karty, a na numer telefonu podany we wniosku otrzymamy jednorazowe hasło. Dane te są wymagane przy logowaniu w aplikacji. W kolejnym kroku aplikacja poprosi o zmianę hasła na własne.
Karta Dużej Rodziny w aplikacji jest dostępna po zalogowaniu i wybraniu ikony lub zdjęcia osoby, której kartę chcemy wyświetlić.
Więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej rodzina.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się