2015-05-26

Kadra

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Rokicka

Tel. 71 316 51 03 wew. 22,  71 381 41 75

 

 

Pracownicy Socjalni

Katarzyna Kojka

Karolina Tyrakowska

Elżbieta Cieślik

Tel. 71 316 51 03 wew. 24,  71 381 41 77

 

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Ewa Rączka

Swietłana Koper

Małgorzata Kudera

Tel. 71 316 51 03 wew. 25,  71 381 41 76

 

 

Asystent Rodziny

Anna Klag Lazar

Tel. 71 316 51 03 wew. 21

 

 

Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kuriata

Tel. 71 316 51 03 wew. 23,  71 381 41 78