2016-01-20

Gdzie szukać pomocy?

Tu znajdziesz pomoc!

 

 

W twojej okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc. Lista placówek wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w załączniku.

Każda z tych instytucji świadczy inny rodzaj pomocy. Możesz uzyskać w nich wsparcie psychologiczne, materialne, socjalne i pomoc prawną.

 


 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Więcej informacje dotyczących  "Niebieskiej karty" znajdziesz w załączniku.

Załączniki

  Lista placówek udz...ących pomocy 89,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Niebieska Karta 186,62 KB (pdf) szczegóły pobierz